Актуальні проблеми філософії та соціології №47\2024

Актуальні проблеми філософії та соціології №47/2024

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

О. Д. Бородай
Етика й мораль у контексті свободи вибору: сучасні дискусії й конфлікти

Л. І. Верховод, А. А. Гоць, І. В. Журба
Штучний інтелект як частина буття сучасної людини: соціально-філософська рефлексія

Я. М. Горбаль, Н. І. Глебова
Філософські виміри війни: вплив на формування освітніх ідентичностей у сучасному світі

О. В. Горпинич
Ефективність управління якістю освіти

Ю. Д. Доброносова
Горизонт майбутнього та екзистенціал надії в умовах війни

О. О. Дольська, Т. М. Дишкант, Н. Б. Годзь
Гносеологічний вимір освітньої стратегії для майбутнього

С. В. Киселиця
Соціогуманітарні межі толерантності в контексті євроінтеграції

H. S. Manuilo
The role of guardians in Plato’s Republic: lessons for contemporary leadership

Ю. Є. Мануйло
Проблеми етики чеснот: розгляд етичної теорії А. Макінтайра

М. І. Дуб, І. Р. Надюк
Природне богослов’я в історії світової філософії

Ю. С. Нужна, С. В. Хобта, К. М. Котеленець
Штучний інтелект: філософський дискурс (засновано на аналізі роботи Ганса Моравика «Діти розуму: майбутнє робота та людського інтелекту»)

Р. М. Поліщук
Гра як творче начало культури: Й. Гейзинга та Р. Кайуа

С. В. Радченко
Соціально-політична дія як інструмент підвищення гуманітарної безпеки: рекомендації для політичних діячів України

В. В. Толсторожев
Особливості зародження «Київського» православ’я

Чжан Хунвей
Модернізація гармонічного співіснування людини та природи: філософське обгрунтування та цінністні пріорітети

Е. В. Щербенко
Прометей і Асклепій, або Ми, трулялята. Розрив із минулим у герменевтиці дорослішання

СОЦІОЛОГІЯ

О. Б. Орос
Мікросоціологія домашнього насильства над дітьми в умовах воєнного стану

V. M. Popovych, S. S. Shcherbyna, T. O. Novak
Management of social work at the level of the territorial community in the conditions of war: the regional profile

ПОЛІТОЛОГІЯ

С. О. Вовк, А. В. Бадер
Реакція на війну: порівняльний аналіз інформаційних та освітніх стратегій України й росії

І. В. Єрмоленко
Механізм формування молодіжної політики на рівні територіальних громад як чинник демократичного розвитку

І. В. Журба
Медіа та сепаратизм: як інформаційні кампанії впливають на розвиток конфліктів

В. І. Мальський
Нормативне забезпечення системи економічної безпеки: практичний аспект та міжнародний досвід

Ю. О. Остапець, П. В. Габрин
Громадсько-політичне життя ромської етнічної меншини України та Румунії крізь призму бінарного порівняння інтеґраційних практик

О. М. Сич
Часопис «Сурма» в технологіях суспільного впливу і політичної боротьби Закордонних Частин ОУН (1949–1954)

В. Я. Томахів, О. П. Качуровський
Концептуальні засади дослідження демократичних трансформаційних процесів

Д. В. Яковлев, Л. І. Яковлева
Політична діяльність задля суспільного блага: місія та виклики середнього класу

Актуальні проблеми філософії та соціології №46\2024

Актуальні проблеми філософії та соціології №46/2024

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Р. М. Богачев, В. М. Зуєв
Гуманізація і гуманітаризація як домінанти розвитку вищої освіти

А. Б. Борканюк, С. О. Шульмін
Моральний імператив Канта і сучасність

І. В. Владленова, Я. В. Тарароєв, М. В. Смоляга
Соціально-релігійні аспекти марксизму

L. G. Voronovska
Humanization as a component of quality higher education: social and philosophical analysis

А. Л. Гриценко
Феноменологія свідомості: про нередуковані компоненти досвіду

М. В. Грицишина, В. П. Грицишин
Змістовна експлікація феномену «досвіду» в емпіричній системі Дж. Локка

І. В. Девтеров, В. А. Дранник, М. І. Сторожик
Інтернетика як творчий інструмент розуміння техногенного суспільства

M. Dmytrenko, T. Chubina
Digital ethics in philosophical dimension

Г. Р. Зінченко
Стосунок логіки загального та логіки особливого у теорії Модерну Андреаса Реквіца

Л. А. Карпець
Феномен голосу: екзистенційно-антропологічні та соціокультурні смисли

О. А. Кузнецов, В. І. Гуцалова
Філософія в формуванні світогляду студентів технічних ВНЗ

В. В. Мельничук
Ціннісна парадигма віртуалізованого суспільства

Р. М. Поліщук
Філософські підходи до концептуалізації спорту: марксистські теорії

С. Рачук
Історичне пізнання крізь призму філософії екзистенціалізму

O. O. Savchenko
The rational approach to linguodidactics

I. A. Sajtarly, O. M. Ishchenko
An overview of the civilizational paradigm from the angle of structuralist ideas

Б. В. Сковронський
Інтеграція науки та мистецтва в античному суспільстві: пошук підходу до розуміння феномену

В. Д. Хавроненко, І. І. Прудченко, Р. В. Множинська
Еволюціонування освітнього процесу у контексті постмодернізму: нові виклики та філософські рефлексії

В. І. Штанько, Г. Г. Старікова
Неявні знання як неусвідомлений компонент наукового дослідження

Е. В. Щербенко
Глокалізація й генерація: евристика темпоральності

О. Л. Якубін, В. Л. Якубіна
Соціальні конфлікти і їх вирішення шляхом застосування різних моделей медіації: трансдисциплінарний аналіз на основі впливів класичних концепцій Л. Козера і Р. Дарендорфа

СОЦІОЛОГІЯ

Huseynova Zumrud Novruzali gizi
Characteristic features of the process of modernization in the post-war period

Е. І. Лопушняк
Методики вимірювання повноважень гілок влади в демократичному суспільстві

А. М. Фесенко, В. О. Чорна, Б. Б. Бондарець
Івентизація як один з провідних трендів сучасної політичної комунікації

О. А. Штрайхер
Актуальні аспекти розвитку українського волонтерського руху в контексті громадянського суспільства

ПОЛІТОЛОГІЯ

D. V. Garaschuk
Digital echo chambers: amplifying populist rhetoric in the age of social media

C. І. Рішко
Децентралізація влади та її значення для розвитку локальних політичних режимів в Україні

А. О. Сичова
Полісуб’єктність як драйвер переформатування глобального управління

В. Й. Климончук
Прем’єрство Бориса Джонсона і проблема Брексіту в об’єктиві британських медіа

О. М. Сич
Заходи Проводу Закордонних Частин ОУН для врегулювання організаційно-правових розбіжностей з опозицією на базі «Становища» Проводу ОУН в Україні (1950–1951)

2024

Актуальні проблеми філософії та соціології №46\2024

 

Актуальні проблеми філософії та соціології №47\2024

 

Актуальні проблеми філософії та соціології №46\2024

Актуальні проблеми філософії та соціології №46/2024

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Р. М. Богачев, В. М. Зуєв
Гуманізація і гуманітаризація як домінанти розвитку вищої освіти

А. Б. Борканюк, С. О. Шульмін
Моральний імператив Канта і сучасність

І. В. Владленова, Я. В. Тарароєв, М. В. Смоляга
Соціально-релігійні аспекти марксизму

L. G. Voronovska
Humanization as a component of quality higher education: social and philosophical analysis

А. Л. Гриценко
Феноменологія свідомості: про нередуковані компоненти досвіду

М. В. Грицишина, В. П. Грицишин
Змістовна експлікація феномену «досвіду» в емпіричній системі Дж. Локка

І. В. Девтеров, В. А. Дранник, М. І. Сторожик
Інтернетика як творчий інструмент розуміння техногенного суспільства

M. Dmytrenko, T. Chubina
Digital ethics in philosophical dimension

Г. Р. Зінченко
Стосунок логіки загального та логіки особливого у теорії Модерну Андреаса Реквіца

Л. А. Карпець
Феномен голосу: екзистенційно-антропологічні та соціокультурні смисли

О. А. Кузнецов, В. І. Гуцалова
Філософія в формуванні світогляду студентів технічних ВНЗ

В. В. Мельничук
Ціннісна парадигма віртуалізованого суспільства

Р. М. Поліщук
Філософські підходи до концептуалізації спорту: марксистські теорії

С. Рачук
Історичне пізнання крізь призму філософії екзистенціалізму

O. O. Savchenko
The rational approach to linguodidactics

I. A. Sajtarly, O. M. Ishchenko
An overview of the civilizational paradigm from the angle of structuralist ideas

Б. В. Сковронський
Інтеграція науки та мистецтва в античному суспільстві: пошук підходу до розуміння феномену

В. Д. Хавроненко, І. І. Прудченко, Р. В. Множинська
Еволюціонування освітнього процесу у контексті постмодернізму: нові виклики та філософські рефлексії

В. І. Штанько, Г. Г. Старікова
Неявні знання як неусвідомлений компонент наукового дослідження

Е. В. Щербенко
Глокалізація й генерація: евристика темпоральності

О. Л. Якубін, В. Л. Якубіна
Соціальні конфлікти і їх вирішення шляхом застосування різних моделей медіації: трансдисциплінарний аналіз на основі впливів класичних концепцій Л. Козера і Р. Дарендорфа

СОЦІОЛОГІЯ

Huseynova Zumrud Novruzali gizi
Characteristic features of the process of modernization in the post-war period

Е. І. Лопушняк
Методики вимірювання повноважень гілок влади в демократичному суспільстві

А. М. Фесенко, В. О. Чорна, Б. Б. Бондарець
Івентизація як один з провідних трендів сучасної політичної комунікації

О. А. Штрайхер
Актуальні аспекти розвитку українського волонтерського руху в контексті громадянського суспільства

ПОЛІТОЛОГІЯ

D. V. Garaschuk
Digital echo chambers: amplifying populist rhetoric in the age of social media

C. І. Рішко
Децентралізація влади та її значення для розвитку локальних політичних режимів в Україні

А. О. Сичова
Полісуб’єктність як драйвер переформатування глобального управління

В. Й. Климончук
Прем’єрство Бориса Джонсона і проблема Брексіту в об’єктиві британських медіа

Актуальні проблеми філософії та соціології №45\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №45/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

В. В. Готинян-Журавльова, І. В. Сумченко
Культура як система цінностей в розумінні наших пращурів та в розумінні сучасної людини

Р. М. Гречкосій
Консьюмеризм як феномен економічно-ціннісної орієнтації: філософський аспект

Л. В. Діденко
Філософсько-економічні параметри (антропо)споживання: від потребозадоволу до індивідуальної рівноваги

Y. A. Dobrolyubska
Modern Typology of Marginality in Social and Cultural Space

Н. А. Дресвяннікова
Феномен уяви та її роль у практиці правозахисту

В. В. Лисенкова
Порівняльний аналіз способів життя геніїв XIX–XX століть (І. Гете, Н. Бор)

С. В. Радченко
Роль соціально-політичної дії в формуванні гуманітарної безпеки: теоретичний аналіз

М. В. Сінельнікова
Помста – як частина досвіду ресентименту

О. А. Спис
Російсько-українська війна: реакція лідерів християнського світу на початковому етапі агресії 2022 р.

В. В. Ткаченко
Україна: руйнування дихотомії «жертва»/«насильник» та народження «Homo heroicus»

В. О. Черненко
Василь Стус: поезія, етичний дискурс

А. О. Шевель
Зміна парадигми в філософії науки з появою штучного інтелекту

С. Ф. Шевчук, Н. Й. Романюк
Благодійництво як елемент і показник розвитку громадянського суспільства

Н. О. Зінченко, О. О. Штепа
Час як чинник формування стереотипів української політико-правової ментальності: соціально-філософський аналіз

Е. В. Щербенко
Генерація й травма. Чинник темпоральності в суспільно-політичному дискурсі перехідної доби

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Бутиліна, О. В. Пузирьова
Лояльність працівників соціальних служб в умовах війни

Н. І. Грищенко
Розвиток та риси волонтерської діяльності особи в умовах воєнного стану в Україні

І. А. Євдокимова, О. В. Колеснікова
Ставлення до старіння та старості у соціологічному вимірі

Т. М. Іванець
Особливості втілення рис національного характеру народу в мові: японський кейс

L. V. Kalashnikova, A. S. Lobanova, О. О. Pryhodko
Dynamics of value orientations of the population of Ukraine, Poland, Russia and Belarus (2010–2022): comparative analysis

О. М. Кузьмук, В. В. Любчук, Л. М. Опейда
Життєві цінності молоді у воєнний час (за результатами онлайн опитування студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки)

О. А. Панченко, А. В. Кабанцева
Концепція Лебедів як метафоричне відображення сучасної турбулентної дійсності

Є. Я. Прохоренко
Операціоналізація категорії «гендерна нерівність» в соціології

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. Ю. Барасій
Електоральний процес в епоху цифровізації: медіакратія, «Дія», медіа-скандали

Mammadov Tural Xalid
Methodological foundations of the concept of governance region

І. Є. Ворчакова
Жіноче політичне лідерство: особливості гендерного сприйняття

В. М. Дем’яненко, Т. П. Прядко, А. О. Рубан
Теоретичні концепти І. Ільїна й ідеологія «путінізму» як відображення політико-культурних настанов російського суспільства

Г. Р. Матухно
Інституціоналізація молодіжної політики в Україні як чинника впливу на рівень публічної політичної участі молоді

М. Ф. Москалюк
Євроінтеграційний і євроатлантичний вектор розвитку країн Балтії: передумови та етапи реалізації

М. Б. Мота
Значення, перспективи та ризики аналітики Big Data для розвитку демократії і виборчого процесу

Р. Р. Мудрий
Програмні особливості й електоральні успіхи піратських мережевих партій: на прикладі деяких країн Європи

П. М. Олещук, О. І. Салтовський
«Альтернативні моделі» приєднання України до НАТО у сучасному європейському політичному та складність їх реалізації


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"