Про журнал

Рік заснування: 2014

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1414 від 25.04.2024 року.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (Додаток 3).

Періодичність: виходить 6 разів на рік.

Назва журналу англійською: «Current Problems of Phylosophy and Sociology»

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: Науковий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: 2410-3071 (Print), 2415-7295 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Адреса редакції: вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009 


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"