Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Секундант Сергій Григорович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

Яковлев Денис Вікторович, доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології, Національний університет «Одеська юридична академія»

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Голубович Інна Володимирівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Дікова-Фаворська Олена Михайлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Єременко Олександр Михайлович, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія»

Крилова Світлана Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович, доктор соціологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Лісієнко Олена Василівна, доктор соціологічних наук, професор, Південноукраїнський національний університет імена К. Д. Ушинського

Коваліско Наталія Володимирівна, доктор соціологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка

Окороков Віктор Броніславович, доктор філософських наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Петриківська Олена Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Прохоренко Євгенія Яківна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології, Національний університет «Одеська юридична академія»

Стрелкова Анастасія Юріївна, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України

Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Чепак Валентина Василівна, доктор соціологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ярова Ліліана Вікторівна, доктор політичних наук, професор, завідуюча кафедрою соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

Długosz Piotr, доктор соціологічних наук, професор, University of Rzeszów, Rzeszow, Польща

Gerald M. Steinberg, професор кафедри політології, Університет імені Бар-Ілана, Ізраїль

Harris Kevan, доктор філософії, доцент, Каліфорнійський університет (UCLA), США

Mirchev Dimitar, доктор філософських наук, професор, Медичний університет Пловдив, Болгарія

Mirica Stefania-Cristina, доктор філософії, Університет «Dunarea de Jos», м. Галац, Румунія

Silviya Mineva, доктор філософії, професор, Софійський університет, Болгарія


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"