Актуальні проблеми філософії та соціології №43\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №43/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Ю. М. Александрова
Філософський аналіз стратегій розвитку наукової освіти в контексті сучасної освітньої політики

О. В. Бороденко
Нобелівська премія: філософсько-правові та етичні аспекти

О. М. Єременко
Історія як боротьба метафізичних програм (роздуми про книгу Олексія Халапсіса «Дзеркало Кліо»)

І. С. Караєва
Філософія нудьги у творчості Олдоса Гакслі

С. Г. Карпова, Д. Р. Щепова
Релігійно-філософські дискурси Дж. Агамбена

М. М. Коник
Сучасна ситуація у мистецтві як іконоборство

Л. Ю. Левченко, А. В. Тірбах
Людина у творах Григорія Сковороди: концептуальний аналіз

Д. І. Леощенко
Відображення особливостей східної цивілізаційної парадигми в китайській філософській традиції

І. М. Ломачинська, О. В. Алексєєнко
Релігійна ідентичність як засіб маніпулювання в консцієнтальних війнах сучасності

С. В. Матяш, Л. А. Кузнєцова
Віртуальне та його соціокультурні чинники

А.-Л. В. Мафтій
Філософія мовою кіно: творчість Мікеланжело Антоніоні в контексті візуалізації категорій екзистенціалізму

Н. Л. Павленко
Розуміння любові в психоаналізі: різноманіття підходів

Н. М. Павлусів
Заратустра так не говорив: спроба постмодерністського дискурсу відомої праці Ф. Ніцше

Л. А. Пастушенко
Антитеза «Захід – Росія» в історіософських міркуваннях київських академічних філософів поч. ХХ ст.

І. Б. Починок
Обґрунтування гуманітарного знання як методологічна проблема

Я. Ю. Сегень
Нові медіа як продукт і конструкт інформаційного світу

П. А. Соболєвський
Філософія повсякденної мови та філософія ідеальної мови як центральні проекти лінгвістичної філософії

Г. Г. Старікова
Фрейми як форма буття неявних знань

Я. В. Тарароєв, Т. М. Дишкант
Філософський контекст категорії управління як підґрунтя для когнітивних моделей мислення військового керівника

С. О. Терепищий
Філософські принципи медіаграмотності в епоху інформаційних війн

І. Д. Фицик, Д. І. Білан
Філософія освіти: дотримання принципів академічної доброчесності в університетах США

Г. І. Фінін
Сучасна війна: виклики та загрози

А. О. Шиманович
Рух католицького модернізму: постаті, тексти, ідеї

Е. В. Щербенко
Модерні рухи, виклик генерації та герменевтична мережа

О. Л. Якубін, О. Д. Вишневська
«Вулична фасилітація» як технологія трансформації ненасильницьких конфліктів: практична стратегія

СОЦІОЛОГІЯ

А. С. Лобанова, О. М. Бондар
Інвайронментальна і (або) екологічна свідомість: демаркація концептів

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. С. Білий
Інституціоналізація дебатів у пострадянському політичному процесі

В. Д. Бондаренко
Еволюція економічних санкцій США проти Ірану та їх вплив на відносини між обома країнами

Т. М. Козак
Особливості, впливовість, ієрархія та ранжування мов у світовій політиці та міжнародних відносинах

В. В. Чигідін
Демократичне політичне представництво: інституційний вимір

Прохоренко Є. Я.
Девіантна поведінка від джерел до сучасності


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"