Актуальні проблеми філософії та соціології №42\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №42/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Р. М. Вербова
Особа та пізнання у персоналістських ідеях Андрея Шептицького

О. М. Городиська
Limit-experience як філософсько-антропологічний концепт

М. В. Грицишина
Вчення Ф. Бекона про природну та індуктивну історію як основу гносеологічної будови англійського емпіризму

Т. М. Дишкант, Я. В. Тарароєв
Дослідження війни з урахуванням її сучасної трансформації з позиції етичної рефлексії

І. З. Дуцяк
Антропологічні аспекти філософії туризму

І. А. Заводовський
Підвищення ролі відповідального громадянства в контексті розвитку цифрової культури

О. Л. Коломієць
Феномен «кредит довіри» в соціокультурному вимірі Китаю

Р. Ю. Коперльос
Духовність як одна із сутностей людини

Г. Л. Коростильов
Сучасна війна та її види: соціально-філософський аналіз

А. Косс
Трансформації гуманізму: між наукою і філософією

С. К. Костючков
Феномен штучного інтелекту в горизонтах біофілософського знання

В. Крикун, Т. Бауліна
Феномен маніпулювання в концепціях Г. Франке і М. Кліса

В. О. Крилова (Світла)
Харизма люблячої пари як прояв комунікативного андрогінізму

Л. Ю. Левченко
Щастя у творах Григорія Сковороди: концептуальний аналіз

О. І. Панько
Постсекулярність як можливість розвитку суспільно-релігійного діалогу

О. В. Патлайчук
Філософія розвитку суспільства в умовах четвертої промислової революції

Р. М. Поліщук
Осмислення спорту через призму масової культури

Т. О. Разводова
Надчуттєвий світ совісті (порівняльний аналіз розуміння совісті у філософії та психології)

Я. А. Соболєвський
Суспільно-політичні та релігійні погляди в пуританській філософії американського мислителя Томаса Гукера

А. В. Худенко
Феномен очевидності: феноменологічна оптика філософії М. Гайдеґґера

Е. В. Щербенко
Свідчення Майдану, або Доля у грі. Артефактичний складник Модерну в герменевтичному вимірі

СОЦІОЛОГІЯ

О. Б. Орос, Д. М. Афанасьєв
Батьківське насильство під час ситуацій навчання в умовах соціальних змін

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. В. Бадер, С. О. Вовк
Системні риси агресії як виду зовнішнього збройного насилля та російсько-українська війна

С. М. Дерев’янко, Ю. В. Кобець, Н. Р. Голуб'як
Етнічні конфлікти в Західній Європі: сучасний стан та перспективи

І. Д. Дудко
Політичний плюралізм внутрішньоконгресових впливів США: досвід для України

Ю. П. Мельник
Інтегративні моделі адаптації стратегії розвитку культурної політики ЄС в українській культурі

А. Б. Стичинська
Загальна характеристика основних методів політичного прогнозування

О. І. Тимошенко, І. М. Дранчук
Політичні цінності як аксіологічні засади євроатлантичних прагнень України

А. Д. Штельмашенко
Актуальні питання розв’язання регіональних конфліктів на пострадянському просторі

М. В. Яковлєв, О. В. Купка
Постінформаційне суспільство як концепт політологічних студій: виклики і перспективи концептуалізації для дослідження міжнародних відносин

Г. Б. Трушевич
Вплив російсько-української війни на політичну соціалізацію особистості: нові тенденції персонології


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"