Актуальні проблеми філософії та соціології №37\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №37/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Abdullabeyov Elkhan Firudin
Dialogue of Islam and Christianity: ethical standards and human values

А. Ю. Ареф’єва
Діалог класичної та посткласичної музики в європейській культурі початку ХХ століття: образи сценічного синтезу

О. І. Бойчук, М. М. Стадник
Проблеми молодіжної агресії, булінгу та кібербулінгу у сучасному українському суспільстві

С. О. Ганаба
Самоідентифікація як умова розвитку особистості: досвід етики стоїків

Руфат Гараїв
Битви з участю Імам Алі під час Пророка Мухаммада (м.й.б.)

О. О. Гончарова
Темпоральні стратегії особистості в ситуації війни та в ситуації пандемії на прикладах з романів «Прощавай, зброє!», «Три товариші» та «Чума»: порівняльний аналіз

О. О. Дольська
Феноменологія про основи моралі, або про «незламність» метафізики

М. О. Загурська
Сучасний міський простір як фактор міської ідентичності: соціально-філософський аспект

С. Г. Карпова, Д. Р. Щепова
Філософія освіти М. Фуко в контексті сучасної української культури: знання та інтелектуал

І. В. Козій, М. А. Пігош
Дмитро Донцов про теорію еліти як рушія суспільного прогресу

О. Н. Кубальський
Актуалізація ідей Просвітництва в контексті трансформаційних процесів у науці та освіті

В. В. Лисенкова
До питання філософічності наукового способу життя Н. Бора

В. П. Литовченко
Ідеали язичництва у християнському світогляді

Н. Л. Павленко
Ідея любові в історії західної філософії

М. П. Плахтій, Т. В. Сулятицька
Комунікативна природа людського буття

М. В. Сінельнікова
Ресентимент як підґрунтя людської самоідентифікації в мережі

Б. В. Сковронський
Онтологічний вимір знаку та його розуміння в американській і європейській традиціях

Г. Г. Старікова, Л. А. Тіхонова
Антропоцентризм як парадигма сучасної лінгвістичної філософії

В. І. Фуркало, В. С. Фуркало
Перспективи розвитку філософії мистецтва

У. В. Хамар
Праця та дозвілля в ідеальному суспільстві

Патріка Хрімлі
Екологія людини як наратив сучасного дискурсу Константинопольського Патріархату

О. О. Штепа
Віртуальна реальність: соціально-філософський аналіз

СОЦІОЛОГІЯ

К. Б. Баннікова
Ефективні програми добробуту для мультикультурних команд

А. С. Лобанова, О. О. Комарова, Д. М. Славіна
Когнітивні технології в адміністративному менеджменті: проблеми і шляхи запровадження в Україні

Р. Р. Мишок
Соціально-політична інтернет-поведінка у структурі сучасних українських інтернет-практик

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. М. Казьмірова
Соціальна політика як необхідний складник соціальної держави

А. Д. Пілько
Аналіз соціальної напруженості як перспективний напрям розвитку соціального моделювання

ПОЛІТОЛОГІЯ

Азізага Малик огли Беклерів
Діяльність Президента Азербайджана Ільгама Алієва в галузі регулювання міжконфесійних відносин

І. Д. Дудко
Міжнародний парламентаризм в інтерпретаціях західної політичної думки

А. О. Карпенко
Специфіка поєднання соціального та національного в соціалістичному напрямі української політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття

В. Й. Климончук
Публічна дипломатія України в Катарі: напрями та перспективи

В. А. Ліпкан
Ідея політичної готовності

В. В. Марчук, С. М. Дерев’янко
Кувейтський вимір публічної дипломатії України: проблеми та шляхи їх подолання

В. М. Мельник
Орієнтальна схема римсько-візантійської ґенези середньовічної політичної думки

А. В. Метельська
Роль невербальних комунікацій у формуванні іміджу політичного лідера

С. М. Наумкіна, В. С. Попазогло
Визначення неформальних інститутів політики з позицій неоінституціоналізму

С. М. Матвієнків, Ю. І. Шмаленко, В. М. Кольцов
Національний інформаційний простір України: проблеми та перспективи розвитку

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

Петриківська О. С.
Філософські основи антропологічного підходу

Олійник І.Д.
Маргіналізація та соціальна ізоляція та як засадничі параметри дослідження прекарних практик


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"