Актуальні проблеми філософії та соціології №36\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №36/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Священник М. Я. Антонюк
Термін «антиномія» та близькі за змістом терміни у релігійному контексті

А. Ю. Ареф’єва
Полістилістика французького музичного імпресіонізму

Т. О. Гайналь, І. В. Кучера, С. І. Білоус
Епоха постправди: фактори виникнення і виживання

О. В. Голубовська
Свобода як філософсько-антропологічна проблема

О. О. Гончарова
Темпоральні стратегії людини під час і після війни на прикладах з романів Е. Гемінґвея «Прощавай, зброє!» та Е. М. Ремарка «Три товариші»

Р. І. Данканіч
Криза раціонального мислення в західноєвропейській філософії

І. З. Дуцяк
Критичний перегляд онтологічних засад алетичної логіки

І. С. Карпань
Освітні реформи в контексті філософських засад освіти для сталого розвитку

Р. Ю. Коперльос
Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці

А. А. Кравченко, М. В. Ліпін
Варіації інклюзії та ексклюзії в альтернативах економіки, політики і освіти

О. Н. Кубальський
Зміни соціокультурних орієнтацій людини в епоху соціальної турбулентності: роль і значення науки

А. С. Мельник
Суспільно-практичний вимір пошуків онтологічного статусу Іншого у філософії ХХ ст.

Н. О. Новокшонова
Трансформації гендерних міфологем у їхній взаємодії з медійним простором масової культури постпостмодерну

І. І. Пархоменко
Поле культурного виробництва в добу постправди

Я. С. Семко
Сучасне мистецтво як предмет споживання

Я. А. Соболєвський
Сутнісні риси американського Просвітництва в історії ранньої американської філософії

Чень Ці
Філософська характеристика процесу інтелектуалізації: генезис, сутність, зміст, форми, рівні та види

СОЦІОЛОГІЯ

О. С. Зубченко
Дисфункції соціальних інститутів за умов окупації

І. Л. Мірчук, О. Я. Зелена
Якість освіти в умовах дистанційного навчання: порівняльний аналіз за результатами соціологічного опитування

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. Р. Кобетяк
Політика України щодо формування Єдиної автокефальної церкви у фокусі зарубіжних політичних досліджень

В. І. Митрощенко
Соціально-економічні передумови виходу з Європейського Союзу як чинник діяльності політичних партій Великої Британії

О. І. Павлов
Помста як комплекс меншовартості та чинник російської війни проти України (2014–2022 роки)

О. І. Свідерська
Роль політичного мему в інформаційних війнах

М. А. Шульга
Демократія: одержимість чи приреченість? (до 30-річчя виходу «Відживлення демократії» Жана-Франсуа Ревеля)

Л. І. Яковлева
Інституціональна теорія: у пошуках рецепту легітимності публічної влади


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"