Актуальні проблеми філософії та соціології №38\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №38/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

O. М. Horodyska
Transformation of university as a liminal phenomenon: on the ways of human’s searching for the self

Н. В. Денисенко, Т. В. Щириця
Квазілегітимність правових та ціннісних засад авторитарного суспільства

О. В. Запорожченко
Феномен «культурного шоку» та парадигма мультикультуралізму в умовах сучасності

А.-Л. Мафтій
Місце і роль мистецтва в історичному розвитку людини і людства: гегельянські варіації

Л. Г. Сіра
Творчість як запорука щасливого життя: антропологічний підхід

Я. А. Соболєвський
Платонізм в філософських поглядах Томаса Джефферсона

W. Sun, O. O. Dolska
Digitalization of Education in China: problems, opportunities (socio-philosophical analysis)

О. О. Штепа
Нематеріальні цінності українського етносу як чинник трансформації національної правової ментальності: соціально-філософський дискурс

СОЦІОЛОГІЯ

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, М. А. Горячева
Конфліктогенні чинники в соціально-політичному просторі

ПОЛІТОЛОГІЯ

С. К. Костючков
Нейрокогнітивний хакінг як інструмент активізації кіберконфліктного простору в умовах глобалізованого світу

В. А. Ліпкан
Політичний зміст концепції стратегічної невизначеності: на прикладі КНР

М. І. Мілова, Г. Б. Трушевич
Перспективи виборчого процесу в післявоєнний період: попередній аналіз

О. І. Свідерська
Колективне у індивідуалізованій політиці сорому

Л. В. Ярова, Л. І. Яковлева, В. М. Кольцов
Компоненти інституційної взаємодії в українському політичному процесі

Д. В. Яковлев
Публічні звернення інтелектуалів як технологія раціоналізації політичної комунікації

М. І. Ніколаєва, А. В. Кройтор
Авторитарні звороти у процесі демократизації України


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"