Актуальні проблеми філософії та соціології №39\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №39/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

М. В. Бейлін, О. М. Желтобородов
Людина в умовах когнітивно-технологічної антропосфери

Р. М. Вербова
Християнський персоналізм митрополита Андрея Шептицького

Л. М. Газнюк, Ю. А. Семенова
Людина і соціальний світ: екзистенційно-емоційні виклики сучасності

М. В. Галіченко, І. Є. Поліщук
Практичні аспекти філософських вчень минулого та сьогодення

В. О. Крилова (Світла)
Світогляд харизматичної людини: прояви та динаміка

А. О. Кулик
Концепт особистості в феноменологічній філософії

Н. Г. Манойло
Соціокультурна гендерна єдність чоловічності й жіночності у професійній діяльності нотаріуса

Р. М. Поліщук
Формалізм як можливий підхід до концептуалізації спорту

О. О. Пучков, О. В. Уваркіна
Сучасна військова освіта: трансгресивний прорив в умовах трансформації

С. Т. Репетій
Духовність в екзистенціальних вимірах людського буття

М. В. Сінельнікова
Сучасне хейтерство як продукт ресентименту

О. І. Стебельська
До питання про симулякризацію соціально-культурного простору

І. Д. Фицик
Філософія свободи (польський та український романтизм першої половини ХІХ ст.: спроба зіставлення)

У. В. Хамар
Ідеї національної винятковості в російській філософській освіті

Є. М. Чорноморець
Християнський підхід до вирішення духовних проблем сучасної молоді (аналіз духовного досвіду прп. Порфирія Кавсокалівіта)

О. Ю. Чурсінова
Компаративний аналіз філософії техніки М. Бердяєва і Ж. Бодрійяра

Н. Є. Шолухо
Художній образ Івана Мазепи в некласичній парадигмі філософії історії

О. О. Штепа
Європейські цінності як чинник трансформації правової ментальності українського етносу: державотворчий дискурс

СОЦІОЛОГІЯ

Р. Р. Мишок
Феномен українського піратства у розрізі соціально-політичної інтернет-поведінки

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, А. В. Щапова
Вплив ЗМІ на формування політичної свідомості

Д. С. Цуканова
Роль інкультурації та акультурації в процесі соціалізації дітей національних меншин: соціологічний аспект

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. С. Гарбадин
Архітектура вибору та механізми підштовхування у публічній політиці: організаційні та психологічні аспекти

М. С. Іванов, В. Г. Алєйник
Російська агресія проти України в 2022-2023 роках: особливості масової комунікації

О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
Глобальна політика: ретроспективний і прогностичний дискурс

П. Л. Лисянський
Регіональний сепаратизм Молдови як інструмент впливу РФ на дестабілізацію ситуації в Україні

Т. М. Ляшенко
Відбір політичних еліт: демократичний процес чи фактор нестабільності

А. О. Хмельников
Інституалізація локального політичного менеджменту: українська специфіка та демократичні орієнтири розвитку

Д. В. Яковлев, Л. І. Яковлева
Політика без ток-шоу. Потенціал звернень публічних інтелектуалів щодо легітимації влади

А. В. Кройтор, В. М. Кольцов
Виклики демократизації України у процесі європейської інтеграції під час російсько-української війни


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"