Актуальні проблеми філософії та соціології №35\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №35/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

С. О. Ганаба
Сенс життя як екзистенційна цінність у поглядах Віктора Франкла

В. Ф. Капіца
Ноосферно-ментальні і ноо-праксіологічні сили в номонології їх розвитку та гносеометриці онтодіяльнісної креативної реалізації

М. Л. Лазарева
Темпоральність у вирі повсякденного буття сучасної людини

О. П. Мартиненко, Б. В. Манчул
Місце поетики та герменевтики у методології гуманітарних наук В. Дільтея

О. А. Моргун
Філософсько-наукові засади ноосферного пізнання в методологічній системі ноонаукового зросту знань

А. Д. Павлишин
Муза як категорія духовності українського народу в філософії Степана Ярмуся

Н. К. Петрук, О. В. Гапченко
Етичні виміри наукової діяльності

Б. В. Сковронський
До питання специфіки семіозу в арт-практиках сучасної культури

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Бутурліна, Т. В. Лисоколенко
Особливості організації профорієнтаційної роботи в експериментальних закладах освіти Дніпропетровщини

О. О. Каретна
Труднощі в процесі соціалізації дітей молодшого шкільного віку

А. Д. Пілько
Формування концептуальної моделі аналізу соціальної напруженості

О. А. Хомерікі, Ю. І. Яковенко
Огляд передумов розбудови в Україні стратегії розвитку соціології

І. П. Шевель, Д. С. Лікарчук
Вивчення конфлікту як негативний чинник соціальної взаємодії: соціополітичний аналіз

ПОЛІТОЛОГІЯ

О. В. Бичковяк
Аналітичний контекст гібридної війни рф проти України

Ю. В. Завгородня
Кіберконфлікти як сучасна загроза цифровізації суспільства: політичний аспект

Л. І. Яковлева
Координація публічної влади: джерела інституціональної теорії легітимності


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"