Актуальні проблеми філософії та соціології №34\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №34/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

І. В. Козій
Тит Галущинський про роль християнської філософії у формуванні основних засад Української ментальності початку XX століття

Р. Ю. Коперльос
Розумння нелінійної особистості в постнекласичній раціональності

У. М. Мараєва, В. Ю. Долішняк
Перспективи гуманізму крізь призму постмодерної культури

О. Г. Рогова, С. І. Рєзніков
Проблематика повернення етичної освіти до Нової української школи

М. В. Сінельнікова
Прояви ресентименту в мережевому просторі

І. М. Ясна
Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора історичних типів суспільств

СОЦІОЛОГІЯ

I. О. Kudinov, K. М. Serheieva, A. О. Klymenko
Readiness of apartment building residents for hot water supply modernization in Ukraine

ПОЛІТОЛОГІЯ

С. С. Бульбенюк
Поліфонія дослідницьких позицій щодо висвітлення феномену новітніх автократій

В. В. Дмитрієв
Політична ідентичність в умовах суспільних трансформацій

Ya. M. Popovych, L. Yu. Smolyakova
Regional specificity of identity orientations in the socio-political dimension of society

А. Ю. Столярова
Політична компетентність громадян як умова демократизації


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"