Актуальні проблеми філософії та соціології №31\2021

Актуальні проблеми філософії та соціології №31/2021

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

С. В. Веремейчик
Віртуальна реальність у контексті постмодерністського філософування

В. В. Гоголь, Н. Г. Габлей
Свобода віросповідання засудженого як вияв індивідуальної свободи релігії

П. Д. Гуйван
Особистісний та соціальний час як елементи філософського сприйняття темпорального виміру буття

О. І. Ліщинська
Ідея ревіталізації Чорнобиля: естетичний досвід подолання наслідків екологічної трагедії

В. В. Прокопець
Способи створення світів Гудмена через призму комбінаторної оптики

І. Д. Спаський
Філософська ідея всеєдності у практиках онтологізації господарства

В. А. Шеховцова-Бурянова
Особливості міської ідентичності як вид локальної ідентичності

Р. П. Шмат
Аспекти розуміння проблеми справедливості Платоном, Арістотелем, Джоном Ролзом

СОЦІОЛОГІЯ

С. В. Горський
Зміна соціокультурного простору

Т. В. Кушерець
Плюралізм уявлень про соціальну реальність як передумова розвитку соціологічної теорії

Т. С. Марусяк
Правосвідомість покоління ровесників незалежності України: досвід глибинних інтерв’ю

В. А. Плющ
Соціокультурна адаптація мігрантів: концептуалізація, етапи та їхня динаміка

О. Є. Сакало
Сьома хвиля світового дослідження цінностей (World Values Survey): історія, методологія та методика

Т. Г. Червінська, М. О. Соболевська
Часовий вимір гендерної нерівності

В. Ф. Ятченко, О. В. Олійник
Соціальна травма і проблема ідентичності

ПОЛІТОЛОГІЯ

Л. В. Абизова, Г. Д. Ємельяненко, В. В. Степанов
Проблема раціоналізації політичної діяльності

Н. С. Мамедзаде
Международно-правовые политические институты и внешняя политика Азербайджана

А. С. Міщенко
Регіоналізм як предмет сучасного політичного дискурсу


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"