Актуальні проблеми філософії та соціології №30\2021

Актуальні проблеми філософії та соціології №30/2021

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

І. В. Березінець
Ідеї географічного детермінізму в роботі П. Чубинського «Малоруси Південно-Західного краю»

V. V. Bova, L. Yu. Levchenko
Syncretism of myth and ratio (following the example of early Greek philosophy)

В. Е. Гонтар
Буття і бдіння: перегляд нагляду як переосмислення паноптичного контролю

В. В. Куриляк
Міркування Мартіна Лютера на тему позажиттєвого стану людини

Є. Ю. Ланюк
Проблеми застосування автоматичних алгоритмів прийняття рішень: етичний та соціальний аналіз

В. В. Марюхно
Основні ролі чоловіка у християнському шлюбі на прикладі відношення Христа до церкви

О. А. Моргун
Пізнавально-ціннісний аспект процесу формування когнітивної свідомості як способу духовно-практичного буття суспільства

О. В. Паньків
Між природним та штучним: антропологічний вимір

Л. О. Радіонова
Толерантність як філософсько-політична категорія

В. О. Сабадуха
Національний інтерес та державна ідеологія як умови конституювання Української нації

Л. А. Усанова, Г. Г. Супрун
Цифрова ідентичність як відображення інформаційного суспільства

СОЦІОЛОГІЯ

Ю. А. Панасенко, А. Ю. Тащенко
Вплив міжособистісних відносин як складника корпоративної культури на організаційну ефективність

ПОЛІТОЛОГІЯ

О. М. Вагіна
Формування національного стилю політичного спілкування в Україні як виклик сучасної глобалізації

Н. В. Горло
Концепт «велика Україна» у вітчизняній політичній думці

М. П. Зан
Особливості політико-партійного представництва лідерів громадських організацій міноритарних етнічних груп Закарпатської області у контексті місцевих виборів 2020 р.

О. Я. Зелена, І. Л. Мірчук
Самооцінка громадянських компетентностей вчительської спільноти: кейс Дрогобиччини

В. І. Ломейко
«Перша шпальта». Порядок денний медіа між І та ІІ турами президентської кампанії 2019 р. (на прикладі дослідження матеріалів сайту видання «Дзеркало Тижня. Україна»)

М. В. Яковлєв
Способи маркування ідеологічних позицій у визначеннях


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"