Актуальні проблеми філософії та соціології №32\2021

Актуальні проблеми філософії та соціології №32/2021

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Г. П. Бежнар
Гендерні стереотипи в рекламі: проблеми й перспективи

Р. М. Богачев, І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна
Парадигма розвитку соціогуманітарного знання й освіти в інформаційному суспільстві

О. В. Гавва
Щодо питання про понятійне розрізнення академічності й академізму

Л. В. Герасименко, Г. О. Лебединська
Проблема наслідків масовізації наукової діяльності

О. А. Гончаренко
Філософія освіти – це не філософія?

В. В. Готинян-Журавльова
Вплив соціокультурних змін у суспільстві на систему ціннісних орієнтацій ученого

P. D. Guyvan
Time as a criterion for the movement of social phenomena in space. Features of personal perception of time movement

Ю. Д. Доброносова
Проєктивний потенціал Phygital-присутності в контексті трансформацій актуального медіадосвіду

С. В. Копилова
Антропоцентрична система як об’єкт сучасного пізнання

Г. Л. Коростильов
Трансформація розуміння техніки в дослідженннях Мартіна Гайдеґґера

П. І. Коряга
Київський метрополітен як чинник формування культурного ландшафту великого українського міста в радянський період

В. В. Лях
Концепт свободи в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра: зміна онтологічних підстав

Ф. А. Мамедзаде
Динамика и характер изменений этических проблем в период пандемии: взаимодействие трех уровней

О. І. Павлов
Ніцшеанський образ надлюдини та сучасність

М. О. Петренко
Феномен відповідальності в сучасній зарубіжній філософії

Р. М. Поліщук
Сакральні мотиви спорту: на прикладі теорії Е. Дюркгейма

В. Ю. Попов, О. В. Попова
Επιστημη – science – wissenschaft: до проблеми культурно-філософської визначеності поняття «наука»

О. Ю. Рилова
Світові тенденції розвитку вищої освіти та її якість

Т. Г. Румянцева
О так называемой «генеалогической преемственности» в развитии немецкого классического идеализма

А. В. Скляр
Феномен причетності як складова стану евдемонії у філософії стоїцизму

О. В. Солоділова
Проблема сприйняття у філософії Т. Адорно

А. Ю. Стрелкова
Проблема тіла як джерела страждання згідно з текстами раннього буддизму та буддизму магаяни

С. П. Шевцов
Сер Френсіс Бекон і зіткнення двох систем права

СОЦІОЛОГІЯ

А. О. Олейник
Нова людина в ері технологій

Г. М. Падалка
Соціокультурна диференціація та динаміка цінностей у сучасному інформаційному суспільстві

ПОЛІТОЛОГІЯ

Ю. В. Завгородня
Кіберконфлікти як елемент політичних технологій в інформаційному просторі

В. А. Ліпкан
Стратегія державної інфраструктурної політики України з позицій нормативізму

Я. А. Сичова
«Місця пам’яті» як засіб конструювання колективної ідентичності


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"