Актуальні проблеми філософії та соціології №24\2019

А. В. Кройтор Політичний акціонізм як форма мистецького вираження політичного протесту

О. В. Бичков’як Освітня система Польщі крізь призму шкільних реформ в Україні

О. М. Моравецький Філософсько-світоглядна проблема раціональності

М. Й. Заремський Соціально-політичні погляди Я.П. Козельського у контексті західноєвропейської та вітчизняної соціологічної думки

І. П. Заїнчківська Концептуальні та методологічні підвалини дослідження інтелектуального спадку І. Огієнка в площині історії української національної філософії

А. С. Ивченко Эпистемологический конструктивизм и его проявления в современных исследовательских практиках

І. І. Матюшина Легітимація знання та розуміння тенденцій освітніх процесів

О. О. Соколовський Професійна правосвідомість як якісно новий рівень сприйняття правової дійсності

Г. С. Сосєдко Роль уяви в конструюванні історичного наративу в філософії історії Р. Дж. Коллінгвуда та Х. Уайта

О. М. Литвинов Про культурно-історичні, екзистенційні й інституційні джерела корупції (спроба культурологічного аналізу проблеми)

Л. Н. Сумарокова Истинность и рациональная приемлемость

С. Ф. Рашидов Конфликт мусульманских идентичностей и политизация ислама в современном Дагестане

В. Н. Шаповал Об одном роковом заблуждении человечества: утопия перехода от биологической эволюции к эволюции духовной

 


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"