Актуальні проблеми філософії та соціології №45\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №45/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

В. В. Готинян-Журавльова, І. В. Сумченко
Культура як система цінностей в розумінні наших пращурів та в розумінні сучасної людини

Р. М. Гречкосій
Консьюмеризм як феномен економічно-ціннісної орієнтації: філософський аспект

Л. В. Діденко
Філософсько-економічні параметри (антропо)споживання: від потребозадоволу до індивідуальної рівноваги

Y. A. Dobrolyubska
Modern Typology of Marginality in Social and Cultural Space

Н. А. Дресвяннікова
Феномен уяви та її роль у практиці правозахисту

В. В. Лисенкова
Порівняльний аналіз способів життя геніїв XIX–XX століть (І. Гете, Н. Бор)

С. В. Радченко
Роль соціально-політичної дії в формуванні гуманітарної безпеки: теоретичний аналіз

М. В. Сінельнікова
Помста – як частина досвіду ресентименту

О. А. Спис
Російсько-українська війна: реакція лідерів християнського світу на початковому етапі агресії 2022 р.

В. В. Ткаченко
Україна: руйнування дихотомії «жертва»/«насильник» та народження «Homo heroicus»

В. О. Черненко
Василь Стус: поезія, етичний дискурс

А. О. Шевель
Зміна парадигми в філософії науки з появою штучного інтелекту

С. Ф. Шевчук, Н. Й. Романюк
Благодійництво як елемент і показник розвитку громадянського суспільства

Н. О. Зінченко, О. О. Штепа
Час як чинник формування стереотипів української політико-правової ментальності: соціально-філософський аналіз

Е. В. Щербенко
Генерація й травма. Чинник темпоральності в суспільно-політичному дискурсі перехідної доби

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Бутиліна, О. В. Пузирьова
Лояльність працівників соціальних служб в умовах війни

Н. І. Грищенко
Розвиток та риси волонтерської діяльності особи в умовах воєнного стану в Україні

І. А. Євдокимова, О. В. Колеснікова
Ставлення до старіння та старості у соціологічному вимірі

Т. М. Іванець
Особливості втілення рис національного характеру народу в мові: японський кейс

L. V. Kalashnikova, A. S. Lobanova, О. О. Pryhodko
Dynamics of value orientations of the population of Ukraine, Poland, Russia and Belarus (2010–2022): comparative analysis

О. М. Кузьмук, В. В. Любчук, Л. М. Опейда
Життєві цінності молоді у воєнний час (за результатами онлайн опитування студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки)

О. А. Панченко, А. В. Кабанцева
Концепція Лебедів як метафоричне відображення сучасної турбулентної дійсності

Є. Я. Прохоренко
Операціоналізація категорії «гендерна нерівність» в соціології

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. Ю. Барасій
Електоральний процес в епоху цифровізації: медіакратія, «Дія», медіа-скандали

Mammadov Tural Xalid
Methodological foundations of the concept of governance region

І. Є. Ворчакова
Жіноче політичне лідерство: особливості гендерного сприйняття

В. М. Дем’яненко, Т. П. Прядко, А. О. Рубан
Теоретичні концепти І. Ільїна й ідеологія «путінізму» як відображення політико-культурних настанов російського суспільства

Г. Р. Матухно
Інституціоналізація молодіжної політики в Україні як чинника впливу на рівень публічної політичної участі молоді

М. Ф. Москалюк
Євроінтеграційний і євроатлантичний вектор розвитку країн Балтії: передумови та етапи реалізації

М. Б. Мота
Значення, перспективи та ризики аналітики Big Data для розвитку демократії і виборчого процесу

Р. Р. Мудрий
Програмні особливості й електоральні успіхи піратських мережевих партій: на прикладі деяких країн Європи

П. М. Олещук, О. І. Салтовський
«Альтернативні моделі» приєднання України до НАТО у сучасному європейському політичному та складність їх реалізації


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"