Актуальні проблеми філософії та соціології №46\2024

Актуальні проблеми філософії та соціології №46/2024

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Р. М. Богачев, В. М. Зуєв
Гуманізація і гуманітаризація як домінанти розвитку вищої освіти

А. Б. Борканюк, С. О. Шульмін
Моральний імператив Канта і сучасність

І. В. Владленова, Я. В. Тарароєв, М. В. Смоляга
Соціально-релігійні аспекти марксизму

L. G. Voronovska
Humanization as a component of quality higher education: social and philosophical analysis

А. Л. Гриценко
Феноменологія свідомості: про нередуковані компоненти досвіду

М. В. Грицишина, В. П. Грицишин
Змістовна експлікація феномену «досвіду» в емпіричній системі Дж. Локка

І. В. Девтеров, В. А. Дранник, М. І. Сторожик
Інтернетика як творчий інструмент розуміння техногенного суспільства

M. Dmytrenko, T. Chubina
Digital ethics in philosophical dimension

Г. Р. Зінченко
Стосунок логіки загального та логіки особливого у теорії Модерну Андреаса Реквіца

Л. А. Карпець
Феномен голосу: екзистенційно-антропологічні та соціокультурні смисли

О. А. Кузнецов, В. І. Гуцалова
Філософія в формуванні світогляду студентів технічних ВНЗ

В. В. Мельничук
Ціннісна парадигма віртуалізованого суспільства

Р. М. Поліщук
Філософські підходи до концептуалізації спорту: марксистські теорії

С. Рачук
Історичне пізнання крізь призму філософії екзистенціалізму

O. O. Savchenko
The rational approach to linguodidactics

I. A. Sajtarly, O. M. Ishchenko
An overview of the civilizational paradigm from the angle of structuralist ideas

Б. В. Сковронський
Інтеграція науки та мистецтва в античному суспільстві: пошук підходу до розуміння феномену

В. Д. Хавроненко, І. І. Прудченко, Р. В. Множинська
Еволюціонування освітнього процесу у контексті постмодернізму: нові виклики та філософські рефлексії

В. І. Штанько, Г. Г. Старікова
Неявні знання як неусвідомлений компонент наукового дослідження

Е. В. Щербенко
Глокалізація й генерація: евристика темпоральності

О. Л. Якубін, В. Л. Якубіна
Соціальні конфлікти і їх вирішення шляхом застосування різних моделей медіації: трансдисциплінарний аналіз на основі впливів класичних концепцій Л. Козера і Р. Дарендорфа

СОЦІОЛОГІЯ

Huseynova Zumrud Novruzali gizi
Characteristic features of the process of modernization in the post-war period

Е. І. Лопушняк
Методики вимірювання повноважень гілок влади в демократичному суспільстві

А. М. Фесенко, В. О. Чорна, Б. Б. Бондарець
Івентизація як один з провідних трендів сучасної політичної комунікації

О. А. Штрайхер
Актуальні аспекти розвитку українського волонтерського руху в контексті громадянського суспільства

ПОЛІТОЛОГІЯ

D. V. Garaschuk
Digital echo chambers: amplifying populist rhetoric in the age of social media

C. І. Рішко
Децентралізація влади та її значення для розвитку локальних політичних режимів в Україні

А. О. Сичова
Полісуб’єктність як драйвер переформатування глобального управління

В. Й. Климончук
Прем’єрство Бориса Джонсона і проблема Брексіту в об’єктиві британських медіа


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"