Актуальні проблеми філософії та соціології №14\2016

Актуальні проблеми філософії та соціології № 14

Титульна сторінка

Зміст

З. М. Атаманюк Свобода як духовно-суспільний феномен

Э. А. Бабаев Религиозные убеждения каспийских тюрок

Є. Є. Батракіна Парадокс несумірності концептуальних каркасів

А. Р. Бурий Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина І

В. О. Волковинська «Відкритість» у соціальному просторі: щодо проблеми окреслення феноменів «публічність» і «приватність»

М. Б. Дем’янюк Слово як наративний елемент і риторична фігура

Ю. І. Дерев’янчук Богословські аспекти Таїнства Вознесіння в перших проповідях свята (IV–V століття)

В. М. Заєць Проблема медіавпливу на світогляд особистості у філософській спадщині М. Маклюена

Л. Я. Зайко Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості

М. Ю. Зелінський, Л. П. Саракун Культура й економіка: ефект взаємодії в ринкових умовах

О. М. Іщенко Імперіалістичний капіталізм (соціально-філософський аналіз)

Р. О. Кабальський Факт і норма у сфері соціального

В. Ф. Капіца Ноосферогенезис буття й онтологічна структура ноосферної реальності як культуросфери і креатосфери ноосферного світорозуміння

О. В. Качмар Мобінг як різновид психологічного насильства в трудовому колективі

Ю. С. Кравцов Психолого-педагогічні аспекти становлення правосвідомості

А. В. Левченко Соціальна організація та її вплив на українське державотворення в козацьку добу як об’єкт соціально-філософського дослідження

І. А. Лукiян Пострадянський соціокультурний простір: тенденції розвитку

К. Н. Мамедова Необходимость формирования философского мировоззрения в обучении студентов технических курсов

А. С. Мурсалова Наследственное право в авраамических религиях

О. Г. Найдьонов Погляди Питирима Сорокіна на причини й фактори розвитку суспільства

М. В. Несправа Насильство та зло й можливість ненасилля

Нуруллах Рзаи Роль нравственных взаимоотношений в укреплении семейных уз

Н. В. Поліщук Особливості формування сенсу життя в контексті виховання світської та християнської духовної свідомості молодого покоління

Г. А. Поперечна Орест Новицький про особливості, місце та значення давньосхідної філософії в історико-культурному поступі людства

М. М. Поцюрко Філософсько-теологічні ідеї отців церкви про свободу волі, божественний промисел та передестинацію

О. Ю. Поцюрко Ідея української державності у поглядах В. Винниченка

К. В. Райхерт Тело, медиаустройства и реальность в «видеодроме» и «экзистенции» Дэвида Кроненберга

Л. М. Романкова Становлення світ-економіки та її вимоги до професійної підготовки у ВНЗ людини ринку

А. А. Согорін Тенденції впливу реклами на формування гендерних стереотипів споживачів

А. В. Царенок Візантійська естетика аскетизму як теоцентрична онтологія прекрасного

Чжань Синь Проблеми формирования личности в философии Ореста Новицкого

Л. В. Чорна Роль ідеалу у світоглядному просторі постмодерну

В. Е. Шедяков Міфотворення в контексті здійснення логіки історичного процесу


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"