Актуальні проблеми філософії та соціології №44\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №44/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

N. E. Giblaliyeva
Philosophy of life about the phenomenon of values

С. В. Бондар
Обмеження та перспективи розвитку штучного інтелекту: філософський аналіз

П. П. Валенчук
Суспільний запит: його типи, ознаки та підходи до розуміння

Y. D. Hryhorak
Own Among Strangers: Main Sources of Tolerance of Ancient Greek Philosophers

Р. І. Данканіч
Філософська герменевтика: проблема тлумачення тексту в інтерпретації Г. Гадамера і Ю. Габермаса

І. С. Караєва
Філософські виміри прогностичних романів Олдоса Гакслі

В. М. Лозовицький
Православна теологія ХХ ст.: в пошуку витоків української думки

Р. В. Множинська
Внесок С. Оріховського у ренесансно-гуманістичне розроблення морально-етичної проблематики (І пол. ХVI ст.)

Р. М. П’яста
Морально-богословські аспекти виконання правил дорожнього руху у вченні Католицької Церкви

М. І. Паскалова, Н. В. Кіт
Управлінське рішення в світлі народження, розуміння та трансляції смислів

Л. А. Усанова, І. В. Усанов
Політика мережевих ідентичностей

Н. В. Шакун
Соціокультурні аспекти сучасних суспільних трансформацій

СОЦІОЛОГІЯ

І. О. Дмитрик, Г. О. Скидан
Вимушена міграція українців до Польщі в умовах воєнного стану: проблема адаптації

Л. М. Хижняк
Плюралізм теоретичних підходів у сучасних дослідженнях міжнародних відносин і світової політики

ПОЛІТОЛОГІЯ

І. М. Андрощук
Вплив засобів масової інформації Чеської Республіки на формування суспільної думки щодо російсько-української війни

А. Р. Кобетяк
Реклама європейського мультикультуралізму та його вплив на міжконфесійні відносини в Україні

П. Л. Лисянський, А. Р. Саліхов
Аксіологічний аналіз виборчого процесу у військовий та поствійськовий час

В. А. Ястребова
Інспіровано-зовнішній сепаратизм як інструмент створення квазідержавних утворень в країнах пострадянського простору

А. І. Сушко, Б. А. Римар
Соціокультурні чинники легітимності публічної влади

В. О. Щербенко
Безпека Чорноморського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку

Є. Я. Прохоренко
Зміст та місце поняття «девіація» в соціології Еміля Дюркгейма


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"