Актуальні проблеми філософії та соціології №41\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №41/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Т. О. Бойченко
Теоретико-методологічні підходи дослідження міфології

Т. В. Борисова
Філософський портрет феномену «надія» в поглядах Г. Марселя

Ванг Дечонг, О. О. Дольська
Цифрова культура: особливості та її основні характеристики

Р. В. Васильченко
Співвідношення людини і держави філософії нового часу

О. М. Городиська, О. О. Дольська, В. В. Лобас
Практики себе як механізм управління собою

Ю. Д. Доброносова
Вибір як спосіб самоздійснення особистості у повсякденні війни

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Сімейне християнське виховання: онтологія формування особистості

Р. Ю. Коперльос
Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі

О. І. Панько
Сакральність секулярного: прояви та інтерпретації

А. І. Петранюк
До питання про кризу особистісної ідентичності в інформаційно-мережевому світі

О. В. Тюлькін
Особливості сприйняття колективного досвіду як етнонаціонального знання ХХ–ХХІ ст

Е. В. Щербенко
Революція й авдиторія. Герменевтика дорослішання

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Мальцева
Соціальна робота в умовах сучасних соціокультурних зрушень: досвід професіоналізації соціальних працівників у системі безперервної освіти США

Т. С. Марусяк
Соціальні аспекти функціонування хоумскулінгу в сучасному українському суспільстві

Л. О. Радіонова, Н. В. Козирєва
Соціальний капітал як імператив самоорганізації міського соціуму

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. Є. Максимець, С. О. Телефус
Вплив міграційних процесів на ринок праці України, спричинених військовою агресією росії

В. В. Світла
Демократична громадськість та структурування громадської думки: питання інституційної спроможності в умовах сучасного Інтернет-середовища

Ю. О. Седляр, О. І. Стадніченко
Соціальні медіа як сучасна комунікаційна технологія

Р. В. Чупрін
Трансформації виборчих систем європейських країн-членів НАТО в період «Холодної війни»

Л. В. Ярова, Л. І. Яковлева, В. М. Кольцов
Інституційна взаємодія в умовах війни: роль парламентської опозиції

В. Й. Климончук
Тенденції розвитку міжнародних відносин у ЄС крізь призму підготовки дипломатичних кадрів у державах Вишеградської четвірки

І. Ф. Гурак, С. М. Дерев’янко О. І., Бойчук
Дерев’янко Формування в Росії авторитарного, антизахідного режиму та реакція провідних міжнародних акторів

В. В. Марчук, Н. Р. Голуб’як
Підготовка дипломатичних кадрів у контексті становлення і розвитку чеської дипломатії (1989–2004)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"