Актуальні проблеми філософії та соціології №15\2017

Актуальні проблеми філософії та соціології № 15

Титульна сторінка

Зміст

К. С. Аверіна Сучасна криза ідентичності: активність особистості чи шлях до сингулярності

К. І. Алєксєєва Гносеологічний статус ціннісного a priori у філософській аксіології

Г. О. Арсентьєва Філософи Нового часу щодо феномена спілкування

Багирли А. Х. Проблема безработицы в Азербайджане

Я. Д. Баринова Новые грани человеческого бытия в эпоху новых медиа: социально-философский анализ

А. И. Бузаров Глобализация, демократизация и арабское общество: соотношение явлений

І. І. Булига Особливості секуляризації й атеїзації Волинського регіону в контексті радянського модерністського проекту

А. Р. Бурий Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина ІІ

Р. А. Горбань Персоналістична тринітологія Чеслава Станіслава Бартніка

В. И. Гриб Душа и дух в природе человека

Л. В. Діденко Квадрорівневість екзистенції: термінокаркас перехідностей

В. І. Додонова Політична дискурсологія й проблема відповідальності журналістів за якість інформації

Ель Гуессаб Карім Специфіка соціально-філософського аналізу арабського світу в аспекті глобалізаційних практик

Е. И. Ергеева Термин «автопоэзис»: историко-философский экскурс

Н. В. Іщук Проблема формування людської особистості в сучасній науковій і релігійній антропології

М. Г. Кантока Правове регулювання інформаційної безпеки держави та громадянське суспільство

М. О. Кіцул Середньовічна православна педагогіка

М. О. Колотило Ментальність і менталітет: онтологічний статус та антропологічні виміри

В. И. Коляда «Prolegomena» к пониманию предмета философии как науки

Л. Г. Компанієць, О. О. Убейволк Толерантність як детермінанта ефективності міжкультурної комунікації: соціально-філософський аспект

Л. Д. Кривега, Е. В. Сухарева Африка в современных координатах развития

М. В. Лукашенко Взаємозв’язок трансформацій соціальності й цінностей

Б. К. Матюшко Михайло Драгоманов: позитивістська деконструкція ідейної спадщини Тараса Шевченка

М. М. Мовчан Страх і релігія у філософсько-антропологічному дискурсі

О. Г. Найдьонов Теоретико-методологічні особливості сучасного дискурсу мережевого суспільства: плюралізм і міждисциплінарність

А. А. Нерубасская Бинарные аттракторы личности с бифуркационным сознанием

О. Е. Никитченко Новітні тенденції релігійного життя

Р. І. Олексенко Філософська рефлексія розвитку ринкового господарства в Україні у ХІХ – ХХ століттях у поглядах М. Бунге

Л. Г. Павлишин Феномен життя: некласичний спосіб розуміння і тлумачення

К. В. Райхерт «Тёмный город» Алекса Пройаса в свете философии Филипа Киндреда Дика

А. В. Райчинець Відкритість мусульманської теології Фетхуллаха Гюлена

Л. М. Романкова Виховання «людини культури» у просторі вищого навчального закладу

В. М. Слюсар Провокація як інструмент «міфічного» насилля

В. С. Сосуновський Територіальна громада: сутність та соціальне призначення

О. А. Спис Роль церкви у процесі націєтворення: український варіант

К. В. Тетерятников Протестантська трудова етика та український контекст

Т. С. Троїцька, Г. Г. Тараненко Цілісність людини у трансдисциплінарному синтезі: спроба філософської кристалізації

Н. М. Філяніна Комунікативні аспекти екоосвіти

Г. Г. Фесенко Молодіжний простір у філософсько-урбаністичній традиції

М. А. Халиман Мировоззренческое противостояние как основа современного геополитического переформатирования

Чжань Сінь Філософія і релігія у науковій спадщині Ореста Новицького

О. О. Шаравара Клаус Шваб «четверта промислова революція»: світоглядні ідеї

А. О. Шевель Витоки українського гуманізму

В. Е. Шедяков Ресурсный диапазон информационного взаимодействия: стратегические коммуникации общества сквозь призму дрейфа гуманизма


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"