Актуальні проблеми філософії та соціології №33\2021

Актуальні проблеми філософії та соціології №33/2021

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Т. А. Абдуллаєва, Х. М. Ага, Р. Ф. Гафурі
Спростування вигаданого хадиса про первинність світла Пророка Мухаммада

I. M. Bohdanets
Anthropological aspect of virtual construction

Л. В. Броннікова
Філософські аспекти трансформаційних процесів у сучасній науці

К. О. Бура
Проблема узгодження категорійного апарату сучасної теорії аргументації

L. G. Voronovska
The phenomenon of security in philosophical discourse

О. В. Запорожченко
Концепція «одновимірної людини» Г. Маркузе та критика індустріального суспільства

Н. Г. Манойло
Філософський світогляд як умова формування граничного рівня буття особистості нотаріуса

М. О. Петренко
Сучасні морально-етичні виклики: соціокультурні засади та філософські дискурси

І. П. Печеранський
До питання неомарксистської методології дослідження культури у філософії Франкфуртської школи

Л. О. Радіонова, Н. В. Козирєва
Толерантність у контексті природно-правової концепції правової держави

Т. О. Разводова
Візерунки совісті у філософії М. Гайдеґґера (рефлексія її основних вимірів)

Т. І. Чаркіна
Проблеми дослідження інформаційної культури

СОЦІОЛОГІЯ

О. М. Кузьмук, В. В. Любчук, Л. М. Опейда
Перспективи застосування дистанційної форми навчання у закладі вищої освіти на прикладі досвіду Волинського національного університету імені Лесі Українки

A. V. Rus-Poltavskaya
Increasing the role of the value system in the context of the radicalization of socio-economic transformations

М. М. Чаплик
Кримінальні практики як засіб соціальної мобільності

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. А. Воробйов
Політичне представництво із соціального хаосу: партії між олігархією та самоорганізацією

В. В. Дмитрієв
Комунікативний вимір формування політичної ідентичності

В. В. Кропивко
Технології впливу на громадську думку: політична рекламістика та пропаганда

М. П. Куницький
Розвиток демократії: поняття та проблеми виміру

В. Є. Походєєва
Інституційний вимір запобігання корупції в Україні: роль масмедіа та громадянського суспільства


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"