Актуальні проблеми філософії та соціології №27\2020

Актуальні проблеми філософії та соціології №27/2020

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

O. V. Borodenko
The problem of the local in philosophical tradition and in modern philosophy of culture

П. Д. Гуйван
Про концепцію часу як послідовність та зміну станів об’єкта

Д. Л. Кобелєва
Сучасні технології та проєктування людства (спільне та різне у футуристичних концепціях М. Каку та Ю. Н. Харарі)

М. Т. Костенко
Людська гідність як філософська проблема

В. В. Лысенкова
Философские аспекты изучения образа жизни И. Гете (по роману Т. Манна «Лотта в Веймаре»)

А. О. Макарова
Взаємозв’язки архетипу та діяльності: соціально-філософський аспект

V. V. Okorokova
The theoretical aspect of transhumanism within the framework of historiosophical discourse

Л. Г. Павлишин
Основні ідеї Ф. Ніцше у працях дослідників його творчості

М. В. Сінельнікова
Нестерпна «важкість» буття або ідея вічного повернення у філософії Ф. Ніцше

О. В. Сукенніков
Соціально-культурний феномен особистості

О. Д. Яценко
Феноменологія та метафізика культури М. Гайдеггера

Т. В. Яцула
Філософські аспекти розуміння смислу життя в підготовці майбутнього педагога

СОЦІОЛОГІЯ

С. Ю. Аксьонова, О. І. Василець
Репродуктивна поведінка в сучасному урбанізованому суспільстві

І. М. Вітковська, І. А. Євдокимова
Становлення поняття відповідальності у філософії та соціології

Е. А. Гугнін
Соціокультурні чинники клієнтелізму в зовнішній залежності України: теоретико-соціологічне бачення

О. О. Дейнеко
Особливості дефінування поняття «соціальна згуртованість»: від широкого до вузького розуміння

А. В. Музылёв
Особенности конструирования коллективной обиды посредством кинематографа (на примере современных украинских фильмов)

В. А. Плющ
Соціологічні моделі соціокультурної адаптації сучасних мігрантів в іншокультурному середовищі

В. А. Полторак, Я. В. Зоська, А. Г. Стадник
Соціальні стереотипи і громадська думка: проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу

Т. Г. Червінська, Ю. В. Петленко
Проблеми та виклики дистанційного навчання у вищій освіті України під час пандемії COVID-19

О. М. Шевченко, В. В. Мельничук
Соціально-філософські аспекти евтаназії в Україні

ПОЛІТОЛОГІЯ

Д. І. Антонюк
Основні критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні

O. M. Antokhiv-Skolozdra
Canada-EU relations in political sphere

В. М. Мельник
Феномен «традиційного» як засіб експлікації політичної антропології

А. С. Паламар
Вплив «Братів-мусульман» на зовнішню політику Туреччини у ХХІ столітті


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"