Актуальні проблеми філософії та соціології №10\2016

Актуальні проблеми філософії та соціології № 10

Титульна сторінка

Зміст

С. В. Ківалов Привітальне слово

Л. В. Абызова, А. В. Кушнерева Этнотерриториальные конфликты в геополитических трансформациях современности

В. І. Аксьонова Патріотизм – феномен парадигми комунікативного суспільства

Р. Д. Алікберов До проблеми розуміння західної та східної ідентичності акторів глобалізаційних процесів

А. Ю. Ареф’єва Культурно-історичні темпоральності глобалізації культури

Р. В. Вязова, О. О. Убейволк Специфіка міжетнічних відносин на сучасному етапі суспільного розвитку

С. М. Гейко, Б. А. Кудін Можливості використання уяви як «манери» мислення у філософії Х. Уайта

Н. Годжатюрк Образ Хызыра как составная часть исторической памяти и национального самосознания

А. Н. Горохолинская К вопросу о семантике коня на иконах Георгия Победоносца

П. Г. Давидов Концепція навчання впродовж життя як засіб створення конкурентоспроможного ринку праці

М. І. Далекорей Місіонерство й катехізація в православній церкві: український контекст

Є. В. Дергачов Про взаємодоповнюваність норм моралі і права у філософії Томаса Гоббса

Ель Гуессаб Карім Арабські країни як центр впливу світових сил

О. В. Запорожченко Трансформації ідентичності в умовах інформаційної глобалізації

В. В. Завальнюк Філософські та соціологічні складники юридичної антропології

А. П. Зюганов Філософський аналіз сучасного соціокультурного простору

А. А. Ивакин Предпосылки и предтечи учения о ноосфере

Ю. В. Ковальчук Філософський аналіз категорії любові в екзистенційних візіях Світлани Алексієвич

В. М. Кольцов Методологічний інструментарій дослідження демократичного транзиту

С. К. Костючков Біополітична філософсько-освітня концепція: теоретико-методологічні основи і практичний аспект в умовах громадянського суспільства

Л. Ю. Крымчак Психолого-педагогическое сопровождение как вид деятельности социального педагога по адаптации учащихся-сирот к обучению

І. Ю. Легенький Феномен плюралізації нонконформного руху в полістилістиці музичної культури України кінця ХХ – початку ХХІ століть

I. А. Лукiян Влада як феномен комунікації

И. И. Матюшина Смысл как системное образование

Б. К. Матюшко Євген де Роберті: науковість психології як епістемологічна проблема

Н. Х. Наджафова Работа в Азербайджане с детьми, оставшимися без попечения родителей

М. С. Назаренко Епістемологія мистецтва як галузь філософського знання

О. О. Насєдкіна Казкова картина світу: український дискурс

О. Е. Никитченко Екуменічний рух у сучасній Україні

О. Ю. Поцюрко Проект конституції й українське питання в поглядах М. Драгоманова

К. В. Райхерт Артикуляция соционима «отаку»

Т. В. Розова, В. В. Гайтан Пострадянський соціальний простір у форматі діалогу з провідними акторами глобалізації: філософсько-політичний аспект

Л. М. Романкова Глобалізація як детермінанта модернізаційних змін у системі виховання вищої професійної освіти

С. А. Скриль Вплив глобалізації на функціонування та розвиток політичних процесів у різних цивілізаційних системах

В. М. Слюсар Інтелігенція як об’єкт насилля: соціально-філософський аспект

Со Пюн Сун Роль гендерной социализации в формировании женского лидерства

А. А. Согорін Особливості використання методу контент-аналізу для дослідження реклами в друкованих засобах масової інформації

І. О. Солдатенко, А. В. Зінюк Медіаграмотність як складова інформаційної безпеки

R. P. Soloviy Virtue, character and community: the peculiarities of theological ethics of Stanley Hauerwas

О. В. Стовпець Соціально-філософські аспекти розвитку сучасної концепції інтелектуальної власності: українські та світові реалії

Н. О. Стратонова Антропологія відеогри: соціокультурний аспект формування ідентичності

Л. Н. Сумарокова О диалогичности философии

Г. Г. Фесенко Естетика публічного простору міста в контексті філософії суб’єкта творчості

М. А. Халіман Релігійні конфлікти: світоглядний аспект

О. О. Хахалін Сучасний соціально-культурний паломницький дискурс

О. П. Хлистун Феномен аріїзму: український контекст

Л. В. Чорна Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії

И. В. Шамша Время как прошлое в концепции истории Ж. Ле Гоффа

В. Е. Шедяков Мифотворчество в «умном обществе» как социальный процесс: основания и перспективы

С. О. Шкіль Ідеологічна оцінка російською православною церквою українських подій 2013–2015 років

Н. Є. Шолухо Феноменологічні концепції оселі Ґастона Башляра й Еманюеля Левінаса

А. Т. Щедрин Проблема «естественное/искусственное» в контексте поисков внеземных цивилизаций: философско-методологические аспекты

Д. В. Яковлев Соціологія політичного вибору: контури теорії

С. В. Янковський Шляхи соціокультурного світотворення: між історією та «поверненням до світу»

І. В. Яремко Критика М. Малкея «стандартної концепції» науки й соціальне конструювання наукового знання

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"