Актуальні проблеми філософії та соціології №40\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №40/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Aliyev Ravan Ayyub
The concept of technogenic civilization as an essential component of universal civilization concepts

В. А. Дранник, Т. М. Свідло
Потенціал творчої праці у подоланні деструктивності перманентної тривожності

В. Ф. Капіца
Креативно-онтологічна дія ноосферних сил в гносеометриці ноо-реальнісних переходів до нелокальних екзістенціалів світобуття

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Пренатальне виховання: таїнство народження особистості

В. О. Крилова (Світла)
Текст як результат харизми автора

О. Н. Кубальський
Посилення взаємодії наукових інституцій з установами освіти та культури в соціально-турбулентному просторі

Т. В. Кушерець
Проблема смерті та безсмертя: Танатос та Осіріс у людському бутті

K. O. Lobanova
Philosophical perspectives on mobility: a comparative study of the legacy of Georg Simmel and John Urry

Мехдієва Гюльчин
Роль релігійної толерантності та інтолерантності у суспільстві

А. А. Мірошниченко, О. В. Бутурліна
Синергетичний підхід до визначення основних понять у сучасному штучному інтелекті

О. А. Моргун
Ноосферно-гносеологічні засади створення інноваційних програм наукових досліджень в методологічній системі ноонаукового пізнання

О. І. Об’єдков
Феномен цифрового тоталітаризму. Шлях від класичної концепції до сьогодення

І. В. Омельчук
Проблеми концептуалізації ідей плюралізму в філософії постмодернізму

А. О. Пальчик
Феномен науки у теологічно-антропологічній рефлексії Іоанна Павла ІІ

О. Г. Рогова
Християнська етика як освітня дисципліна: тягар чи свобода?

Ю. В. Соколовська, І. І. Севрук, Н. Ю. Чупрінова
Екологічна ментальність військових та її формування в контексті екологічних ризиків сучасної україни

Г. Г. Старікова, Л. А. Тіхонова
Передумовні складові наукового знання

Л. В. Тітаренко
Феномен евтаназії: право на життя та право на смерть

В. І. Фуркало, В. С. Фуркало
Філософське осмислення явища «національний героїзм» в контексті української національної ідеї

П. Е. Хрімлі
Семантика христологічних послань Патріарха Варфоломія в сучасному дискурсі Константинопольского Патріархату

А. О. Шинкарьова
Порівняння концептів індійського трактату Натьяшастра – rasa і bhāva з концептами поетики Арістотеля і концептом ідей Платона

Е. В. Щербенко
Vita narrativa. Євромрія і креативний клас

СОЦІОЛОГІЯ

М. О. Дубас
Війна, пандемія COVID-19 та методології досліджень онлайн у соціології: дослідницькі виклики і сучасні тренди

Д. С. Цуканова
Національні меншини як чинник культурного розвитку суспільства в умовах глобалізації

Д. С. Чижик
Модель українського суспільства в працях І. Франка

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. В. Багінський, О. Ю. Заєць
Діяльність ООН під час російсько-української війни: виклики та перешкоди

Ю. Р. Бітель
Роль громадського суспільства у формуванні політичної системи країн Балтії: порівняльний аналіз

N. Yu. Horbenko
Political discourse: definition, features and functions

Н. В. Горло
Реалізація реформи децентралізації влади в Україні в умовах воєнного стану

О. М. Іщенко
Політичні ідеології як чинник подолання політичної індиферентності сучасного суспільства

В. В. Марчук, С. М. Дерев’янко
Цифрова дипломатія України в Кувейті: проблеми та пріорітети

М. Ф. Москалюк
Президентство в країнах Балтії: порівняльний аналіз інституалізації та статусно-функціональних особливостей

Н. Ф. Щербина
Політичний транзит: теоретичні підходи та історичний досвід Новітнього часу

Л. І. Яковлева
Легітимність публічної влади у мережевому суспільстві

Ю. О. Яцина
Особливості застосування інноваційних аналітико-статистичних технологій в інформаційних системах з моніторингу та виявлення корупції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

Н. Л. Павленко
Метаантропологічний підхід у дослідженні любові

Я. І. Пасько
Прекаріат та «соціальна держава»: соціальне партнерство чи протистояння?


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"