Актуальні проблеми філософії та соціології №4\2015

Актуальні проблеми філософії та соціології № 4

Титульна сторінка

Зміст

К. І. Алексєєва Філософія освіти щодо ціннісного зміщення актуальності гуманітаристики

K. V. Bataeva Social phenomenon of online religion: peculiarities of Orthodox interpretation

М. В. Бейлин Социотехноприродные макросистемы: риски и опасности

О. В. Бичков’як Формування демократичного суспільства в Україні: актуальність поглядів С. Л. Франка

І. В. Богдановський Екстрасенсорика: між наукою та шарлатанством

Ю. Г. Борейко Рецепція традиційних міфологем у буденній релігійній свідомості

О. В. Гапченко Формування системи духовних цінностей особистості на основі ідей християнського гуманізму в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст.

В. Ю. Головей Поняття символу в контексті європейської філософсько-естетичної традиції

Н. Р. Голуб’як Парадигма «нового регіоналізму» та європейської регіоналізації

О. О. Гончарова Мистецтво жити в суспільстві некалькульованого ризику: соціологічно-філософський аспект

О. З. Гудзенко Реконфігурація практик концептуалізації концепту «успіх» у полі української соціології

І. О. Забєліна Теорія кризи владних інститутів як складова кризи суспільства й управління

О. Г. Зайченко Ігрові чинники в сучасному мистецтві як ініціатична співпричетність творчості

Н. Л. Замкова Одномовність чи полілінгвізм? Порівняльний аналіз мовної політики Великобританії, США та Австралії

А. Є. Ковальчук Концепт «майбутнє» в сучасному науковому дискурсі: особливості інтерпретації

Ю. В. Ковальчук Любов до Бога як творчий шлях особистості у філософії любові Миколи Бердяєва

О. В. Колісник До проблеми ідентичності в соціології

Ю. М. Мельник Тенденції розвитку конвергентних технологій і трансформація свідомості

В. А. Троянський, А. А. Мойсей Парадигми в дослідженні духовності українського народу

О. А. Моргун Инновационные синергопроцессы культурно-информационного развития

О. П. Петрушенко Утопія й утопічна свідомість: філософсько-культурологічний контекст аналізу

К. В. Райхерт Культурная индустрия отаку

М. В. Рапаєва Особливості вияву ґендерних аспектів соціального виключення і ставлення до них української молоді: світоглядні чинники

Т. І. Солдатська «Логіка запитання та відповіді» Р. Дж. Колінґвуда очима філософської герменевтики

Н. О. Стратонова Роль волхвів у суспільному житті Давньої Русі (за літописними матеріалами ХІ–ХІІ ст.)

Ю. М. Ткачова Комунікативна раціональність у сучасному науковому дискурсі

К. С. Трегуб Мас-медіа як суб’єкт соціальної відповідальності

М. Я. Хомяк Аналіз сучасного стану зайнятості та безробіття в Україні

А. В. Худенко По направлению к знанию (проблема метода)

А. С. Шапиро Будущее прошлого: право на историю с точки зрения жертв в современной Германии

І. В. Шапошникова Трудова та професійна соціалізація молоді як елементи культурного капіталу

З. В. Шевченко Екофемінізм: соціально-філософський огляд

М. Л. Шумка Роль рідної мови в становленні української національної ідентичності

І. А. Yanushevich Problems of the creation of national statehood and formation of democratic Ukrainian Society

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"