Актуальні проблеми філософії та соціології №26\2020

Актуальні проблеми філософії та соціології №26/2020

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Е. А. Белякова
Деконструкция бинарной оппозиции категорий человека и культуры как заключительный этап их постнеклассической концептуализации

О. В. Запорожченко
Ідентичність особистості в умовах інформаційного суспільства

И. Ф. Кононов
Можно ли сфотографировать материю? Дискуссия в треугольнике Богданов – Плеханов – Ленин и её современное значение

О. В. Онищук
Динаміка трансформації когнітивних стратегій в умовах інформаційного плюралізму

О. Г. Рогова
Духовно-етичне підґрунтя протистояння заздрості як предмет філософсько-освітнього аналізу

О. С. Туренко
Жіночність як фактор історичної долі й занедбаності нації: інтерпретація Хосе Ортеґи-і-Ґасета

СОЦІОЛОГІЯ

О. О. Дейнеко
Локальний громадський активізм як компонент соціальної згуртованості в об’єднаних громадах: особливості, прояви, агенти

І. В. Кундеренко
Соціологічні та іміджеві особливості забезпечення якості освіти серед протестантських закладів вищої освіти

ПОЛІТОЛОГІЯ

М. І. Гурик
Зростання та стабілізація політичної зрілості культури громадянськості українців в умовах демократичного транзиту

Д. О. Попков
Етнічна ідентифікація в контексті проблематики суспільного розколу

В. В. Стрелков
Конфігурація делегітимаційного процесу та деініціалізація президентської влади

Д. В. Яковлев
Дискурс вітчизняних медіа щодо країн Балтії: минуле/майбутнє, policy/politics


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"