Актуальні проблеми філософії та соціології №25\2019

Н. В. Хамітов, С. А. Крилова Феномен філософської публіцистики та соціокультурна відкритість академічної освіти і науки

А. М. Ерёменко, Д. В. Яковлев «Мы диалектику учили не по Гегелю». Философия в зеркале политической пропаганды: попытка антропологического подхода

А. А. Ивакин Опора на конгениальность идей как условие построения целостной картины мира

Ф. А. Тихомірова Соціальна екологія міста як проблемне поле соціальної філософії

Н. М. Баранова Дослідження національно-культурної традиції як естетичного феномена

Д. Д. Дандекар Свобода та любов як головні цінності політичного лідера

О. О. Соколовський Структурність правової свідомості як основоположна ознака, що визначає її зміст

Г. В. Христокін Теологія як специфічний тип соціо-гуманітарного знання

Д. Г. Вакало Філософсько-методологічні орієнтири сучасного менеджменту знань: ціннісно-смислові рецепції

С. М. Повторева, І. І. Старовойтова Боротьба магнатів острозьких при підтримці протестантів за збереження православної церкви: уроки історії

С. Ф. Рашидов Суфизм в современном Дагестане: Саид-афанди Чиркейский о тарикате

М. Н. Єнін, А. А. Мельниченко, Л. І. Мельник Гібридна війна як різновид соціально-політичних конфліктів: сутність, технології, домінуючі дискурси


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"