Актуальні проблеми філософії та соціології №2\2014

Актуальні проблеми філософії та соціології № 2

Титульна сторінка

Зміст

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

А. А. Ивакин Соразмышления с М. Хайдеггером о бытии

В. Л. Петрушенко К характеристике философско-теологических воззрений Дмитрия Сергеевича Мережковского

ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ

З. В. Балабаєва Теорія зміни еліт: класика та сучасність

Е. Р. Боринштейн Особенности самореализации личности в современном украинском обществе

П. А. Кравченко Потреба політичного вибору та вектори розвитку для сучасної України

І. Г. Мисик Вплив політичної еліти на стабілізаційні процеси в суспільстві

М. М. Мовчан Інтерпретація різновидів страху в соціальному середовищі

Н. Г. Мозгова Дискусія щодо місця філософії в системі освіти: історико-філософський екскурс у минуле

С. М. Наумкіна, О. М. Соколов Мультикультуралізм як стратегія соціально-політичного розвитку сучасних європейських країн: позитивні та негативні прояви

М. Ф. Цибра Свідомість та громадянське суспільство в умовах трансформаційних процесів в Україні

І. В. Шамша Трагізм і протест абсурду як відповідь на вихідну суперечливість буття

Н. С. Шкурко Использование архетипов героя и трикстера в создании образов политических деятелей


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"