Актуальні проблеми філософії та соціології №1\2014

Актуальні проблеми філософії та соціології № 1

Титульна сторінка

Зміст

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

А. А. Ивакин К критике гегелевского определения диалектики

І. Г. Немчинов «Ідея Європи» в «слов’янофільській» історіософській традиції першої половини ХІХ ст.

Т. В. Розова, Л. В. Чорна Вчення про людину у філософії Йогана Готліба Фіхте

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Є. Р. Борінштейн Вплив релігії на трансформаційні процеси в сучасному українському суспільстві

Н. Г. Мозговая Православная «мистика» в отечественной духовно-академической философии XIX века

А. І. Яковенко Трансцендентний інтелігибельно-сенсибельний Бог – Свята Трійця

ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ

С. М. Варвянський Світоглядні аспекти сучасної екологічної проблеми

П. А. Кравченко Вітчизняний культурно-історичний досвід як основа інтеграції України в європейський простір

М. М. Мовчан Екзистенціал страху в житті людей

И. Г. Мысык Философия наказания и социальная ответственность

Н. В. Хамітов, С. А. Крилова Гендерні виміри краси в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології й андрогін-аналізу

І. В. Шамша Чи можлива філософія небуття? 


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"